Hưng Yên: 8.500 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn 

21:40, 17/04/2019

Ngày 17.4 Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II.2019. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn
Các đại biểu dự hội nghị


Trong quý I, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp trong tỉnh triển khai kịp thời các văn bản của Đảng, Chính phủ và pháp luật của Nhà nước về tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. 


Tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đến hết quý I.2019 đạt trên 2.644 tỷ đồng, tăng trên 126 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 5,0% so với ngày 31.12.2018. Tổng dư nợ đến hết quý I.2019 đạt trên 2.636 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 4,9% so với ngày 31.12.2018. 


Trong quý I năm 2019, từ nguồn vốn tín dụng CSXH đã giúp hơn 8.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong tỉnh được vay vốn. Vốn tín dụng CSXH đã giúp 1.729 hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 765 lao động; góp phần xây dựng 5.356 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp 21 hộ gia đình được vay vốn nhà ở xã hội và hơn 1.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn cho con tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. 


Các chương trình tín dụng CSXH góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh - chính trị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.2019 là: Tham mưu UBND các cấp phân bổ chỉ tiêu nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Thông báo số 1418-TB/TU ngày 03.12.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng Đề án cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ủy thác để tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ủy thác bảo đảm theo lộ trình đến năm 2020 bằng mức bình quân chung toàn quốc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch về nguồn vốn và dư nợ để hoạt động của Ngân hàng CSXH phát huy hiệu quả. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm, yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh.


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên Ban đại diện phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát tại cơ sở để bảo đảm sự an toàn của nguồn vốn và hiệu quả các chương trình tín dụng. Đẩy mạnh giải ngân cho vay nguồn vốn tín dụng được phân bổ của năm 2019, qua đó góp phần đẩy lùi tình trạng tín dụng đen. Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho vay vốn phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, sử dụng vốn đúng mục đích. Rà soát và thống kê số khách hàng vay vốn phát triển chăn nuôi lợn nhưng lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, chú trọng nâng cao nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên tín dụng CSXH.


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)