Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang kiểm tra sản xuất nông nghiệp

19:30, 21/05/2019

Ngày 21.5, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại thành phố Hưng Yên và các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ.

 

V
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Tiên Lữ


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 200ha lúa, trong đó huyện Tiên Lữ thu hoạch được 35ha, huyện Phù Cừ thu hoạch được 150ha. Theo nhận định, lúa xuân năm nay ít sâu bệnh, tỷ lệ gieo cấy lúa chất lượng cao tăng, năng suất bình quân ước đạt khoảng 67 tạ/ha. Vải ở huyện Phù Cừ mới cho thu hoạch, sản lượng giảm nhưng giá trị thu được tăng hơn so với năm 2018. Nhãn, cây có múi đang phát triển quả non… 


Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại đồng ruộng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 1034/UBND-KT2 ngày 9.5.2019 của UBND tỉnh về việc phòng, trừ sâu, bệnh cho lúa, cây vụ xuân từ nay đến  cuối vụ; thu hoạch lúa nhanh gọn theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tiến hành thu hoạch những diện tích vải đã đến thời kỳ cho thu hoạch, chú trọng bảo đảm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để tăng chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm; chăm sóc và phòng, trừ kịp thời sâu bệnh hại trên cây nhãn, cây có múi và các loại cây ăn quả khác. Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương sớm tổ chức đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp vụ xuân, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông, trong đó khuyến khích mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, rau màu, cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGap, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; cùng với ngành liên quan tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân…


Đức Toản
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)