Hưng Yên: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 10,5%

18:40, 29/05/2019

Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, từ đầu năm đến nay, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt mức tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng cao nhất trong các chương trình tín dụng ưu tiên. Ước đến hết tháng 5, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt trên 29,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 51,2% tổng dư nợ, tăng 2.827 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 10,5%) so với ngày 31.12.2018. 


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)