Hưng Yên: Chọn lọc 72 sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của mỗi địa phương

19:41, 30/05/2019

Thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 -2020, định hướng đến năm 2025 (viết tắt là Chương trình OCOP) các địa phương trong tỉnh đã thực hiện rà soát được 145 sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh. 


Trong đó, đã đánh giá và chọn lọc 72 sản phẩm chủ lực độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của mỗi địa phương để hỗ trợ phát triển theo Chương trình OCOP. 


Các sản phẩm được chọn lọc chủ yếu thuộc 5 nhóm dịch vụ chính như: Thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải may mặc và nội thất, lưu niệm.


 Minh  Huấn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)