Hưng Yên: Hỗ trợ tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn

17:32, 10/05/2019

Ngày 9.5, UBND tỉnh có văn bản số 1016/UBND – KT2 về hỗ trợ tiêu thụ lợn thương phẩm trên địa bàn tỉnh.


UBND tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiêu thụ thịt lợn an toàn, không “quay lưng” lại với thịt lợn để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở chăn nuôi. Toàn tỉnh phát động phong trào hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn an toàn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương, cơ sở. Vận động mỗi người mua hỗ trợ tối thiểu từ 10kg thịt lợn hơi trở lên. 


UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ lợn thương phẩm khỏe mạnh, an toàn; khẩn trương chỉ đạo thống kê số lượng lợn thương phẩm khỏe mạnh, an toàn cần tiêu thụ, ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ cho các trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn; lập danh sách các cơ sở, hộ giết mổ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, có đủ năng lực, sẵn sàng phục vụ giết mổ khi các đơn vị có nhu cầu mua thịt lợn tại địa phương. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi về giá lợn hơi an toàn trên địa bàn; định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Công Thương… Các ban, sở, ngành, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cung cấp thông tin về lợn thương phẩm khỏe mạnh, an toàn cho các đơn vị có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ; lập danh sách các đơn vị cấp tỉnh đăng ký hỗ trợ tiêu thụ; phân công cán bộ phối hợp, hỗ trợ kiểm tra, xác nhận lợn thương phẩm khỏe mạnh, an toàn tại các trang trại, gia trại và thực hiện kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ…


Đức ToảnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)