Hưng Yên: Phòng, trừ sâu bệnh cho lúa, cây vụ xuân 

17:31, 10/05/2019

Theo báo Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay lúa xuân đang ở giai đoạn trỗ bông, làm hạt; thời tiết thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh và gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông. 


Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra từ nay đến cuối vụ, ngày 9.5, UBND tỉnh có văn bản số 1034/UBND – KT2, yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện một số biện pháp: Bảo đảm đủ nước tưới cho lúa trỗ bông, làm hạt và công tác phòng, trừ sâu bệnh cây vụ xuân có hiệu quả. Tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở, phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự tính dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến và hướng dẫn nông dân phòng, trừ kịp thời các loại sâu bệnh gây hại, đặc biệt lưu ý phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng... hại lúa. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn nông dân biện pháp chăm sóc và sử dụng thuốc BVTV bảo đảm an toàn, hiệu quả để phòng, trừ sâu bệnh gây hại chính như rệp, bọ xít nâu, sâu vẽ bùa trên các cây nhãn, vải, cây có múi. 


Đức Toản Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)