Hưng Yên: Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hưng Yên

17:36, 10/05/2019

Ngày 10.5, Đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hưng Yên. Đoàn thẩm tra đã tiến hành thẩm tra các tiêu chí để công nhận thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Thânmr
Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hưng Yên


Từ năm 2011 đến nay, thành phố Hưng Yên đã huy động được trên 2,1 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn huy động từ nhân dân, doanh nghiệp đạt trên 1,1 nghìn tỷ đồng. Đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa 290km đường giao thông nông thôn; cải tạo, xây mới hàng nghìn km kênh mương tưới tiêu; xây mới và duy tu, nâng cấp 10 trạm bơm tiêu và 13 trạm bơm tưới; đầu tư xây mới 90 phòng học, 10 phòng hiệu bộ và 5 nhà ăn bán trú cho các trường học... Đến nay, 100% số xã của thành phố đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố không còn nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Thành phố hiện đang tập trung chỉnh trang, cải tạo cảnh quan môi trường và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới… 


Qua kiểm tra, thẩm định, các thành viên trong đoàn đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của thành phố và các xã trong việc huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Thay mặt Đoàn thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu thành phố Hưng Yên cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận 10/10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì việc chỉnh trang môi trường để diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. 


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)