Hưng Yên: Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 1.183 tỷ đồng

18:34, 06/05/2019

Thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, tính đến hết tháng 4, Chi cục Hải quan Hưng Yên thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.183 tỷ đồng, đạt trên 35,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong đó, một số khoản thu đạt cao là: Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu đạt trên 106 tỷ đồng; thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt trên 1075 tỷ đồng…


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)