Văn Giang: Trồng trên 6,3 nghìn m2 cỏ và hoa trên mái đê, chân đê

17:45, 23/05/2019

Hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, đến nay, trên địa bàn huyện Văn Giang có 3 địa phương tổ chức phát động chỉnh trang, thực hiện trồng cỏ, hoa ở mái đê, chân đê gồm các xã: Phụng Công, Xuân Quan, Mễ Sở. 


Tổng diện tích hoa và cỏ đã trồng là trên 6,3 nghìn m2.


Hoa PhươngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)