Doanh thu của các làng nghề ở Hưng Yên ước đạt trên 3,7 nghìn tỷ đồng

20:42, 27/06/2019

Toàn tỉnh hiện có 54 làng nghề hoạt động, với hơn 11,3 nghìn cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 33 nghìn lao động. 


Các địa phương tăng cường hỗ trợ các cơ sở sản xuất làng nghề vay vốn; quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, hầu hết các làng nghề của tỉnh phát triển ổn định. 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu các làng nghề ước đạt trên 3,7 nghìn tỷ đồng. 


Phạm Đăng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)