Gieo cấy hơn 2 nghìn héc - ta lúa mùa 

17:43, 21/06/2019

Theo tổng hợp của các địa phương, đến ngày 21.6, nông dân trong tỉnh đã gieo cấy được hơn 2 nghìn ha lúa mùa, làm đất đợt 1 được 28 nghìn ha, làm đất đợt 2 được 12 nghìn ha. 


Để bảo đảm kế hoạch gieo cấy lúa mùa, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương chỉ đạo, đôn đốc nông dân làm đất nhanh, kỹ, nhuyễn đảm bảo chất lượng đất để gieo, cấy lúa vụ mùa; chăm sóc và bảo vệ diện tích mạ đã gieo bảo đảm diện tích, chất lượng mạ, gieo cấy đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ.


Đức ToảnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)