Hưng Yên: 17 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ

19:39, 10/06/2019

Theo tổng hợp của Sở Khoa học và Công nghệ, toàn tỉnh hiện có 17 sản phẩm đặc thù, nổi tiếng được xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ, gồm: Nhãn lồng Hưng Yên, quất cảnh Văn Giang, tương Bần, chuối tiêu hồng Khoái Châu, gà Đông Tảo, vải lai chín sớm Phù Cừ, mật ong hoa nhãn, chạm bạc Huệ Lai, rượu Lạc Đạo, rượu Trương Xá, cam Quảng Châu, cam Văn Giang, nghệ Chí Tân, cam Đồng Thanh, đúc đồng Lộng Thượng, hoa cây cảnh Xuân Quan, hương Cao Thôn...  


Năm 2019, tỉnh tiếp tục hỗ trợ một số sản phẩm đặc thù khác đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ như: Long nhãn Hưng Yên, cam Hưng Yên, bánh tẻ Phụng Công...


Minh Huấn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)