Hưng Yên: 7 xã, phường công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi

18:56, 11/06/2019

Từ ngày 1.2 đến ngày 7.6, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức tiêu hủy trên 159 nghìn con lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi (tổng trọng lượng trên 9,3 nghìn tấn) tại hơn 13,2 nghìn hộ, ở 155 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đã có 145 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thị xã, thành phố công bố dịch. 


Tính đến ngày 7.6 đã có 7 xã, phường công bố hết dịch, gồm: Cẩm Xá, Hưng Long, Nhân Hòa, Dị Sử (thị xã Mỹ Hào); Đức Hợp, Toàn Thắng (Kim Động), Ông Đình (Khoái Châu). 


Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)