Hưng Yên có thêm khu đô thị Đại An rộng khoảng 293,9ha 

09:05, 20/06/2019

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1276/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An, tỉnh Hưng Yên. 


Theo đồ án được UBND tỉnh phê duyệt, phạm vi ranh giới lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại An được thực hiện trên địa phận quản lý của xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) và xã Nghĩa Trụ (Văn Giang).


Tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết khoảng 293,9ha, phía Bắc giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, phía Đông giáp xã Tân Quang, xã Nghĩa Trụ và các dự án công nghiệp hiện có, phía Tây giáp trường Cán bộ tài chính, khu dân cư xã Tân Quang và xã Cửu Cao (Văn Giang), phía Nam giáp đường vành đai 3,5.


Dự báo dân số trong khu vực lập quy hoạch chi tiết khoảng 42 nghìn người. Các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị loại II. Đồ án đồng thời nhằm khảo sát lại hiện trạng sử dụng đất khu vực; đề xuất điều chỉnh quy mô, ranh giới lập quy hoạch chi tiết nhằm bảo đảm tính khả thi cho dự án như: Điều chỉnh thu hẹp ranh giới phía Nam Khu đô thị theo hướng tuyến vành đai 3,5 đã được cắm mốc giới; điều chỉnh thu hẹp ranh giới phía Đông Khu đô thị do tại khu vực đã có chủ trương tiếp nhận 3 dự án; dành quỹ đất để giãn dân và quy hoạch chỉnh trang Khu dân cư thôn Đại Tài cho phù hợp quy hoạch chung xã Nghĩa Trụ đã được phê duyệt; điều chỉnh thu hẹp ranh giới phía Tây Khu đô thị trên cơ sở khảo sát hiện trạng qũy đất tại khu vực… 


Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch phối hợp với UBND xã huyện Văn Lâm, Văn Giang tiến hành lập quy hoạch; lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong khu vực và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch bảo đảm đúng quy định... 


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)