Hưng Yên: Gần 100 hộ bị ngừng cấp điện và thanh lý hợp đồng mua bán điện 

21:28, 14/06/2019

Theo tổng hợp của Công ty Điện lực Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, các đơn vị trực thuộc công ty tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm sử dụng điện. 


Các đơn vị điện lực đã thực hiện ngừng cấp điện và thanh lý hợp đồng mua bán điện đối với 96 hộ do vi phạm Luật Điện lực và hợp đồng mua bán điện; trong đó, huyện Văn Lâm 71 hộ, huyện Văn Giang 14 hộ, huyện Phù Cừ 7 hộ, huyện Tiên Lữ 4 hộ. 


Hoa Phương
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)