Hưng Yên: Phê duyệt dự án điều tra, đánh giá, phân loại và kiểm soát nguồn thải

21:31, 12/06/2019

Ngày 7.6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1283/QĐ-UBND phê duyệt dự án điều tra, đánh giá, phân loại và có biện pháp kiểm soát các nguồn thải của tỉnh Hưng Yên. Theo đó, việc điều tra, thống kê, đánh giá, phân loại nguồn thải được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh đối với tất cả các cơ sở sản xuất, dịch vụ có phát sinh chất thải, trong đó bao gồm 873 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 653 cơ sở chăn nuôi tập trung; 4 đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 935 triệu đồng. Kết quả của dự án sẽ được thống kê và lập thành bản đồ hiện trạng nguồn thải, từ đó có những cảnh báo và đề xuất các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các nguồn thải gây ra.


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)