Hưng Yên: Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 47,2% dự toán

18:33, 04/06/2019

Tính đến hết tháng 5, Chi cục Hải quan Hưng Yên thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.558 tỷ đồng, đạt trên 47,2% dự toán HĐND tỉnh giao. 


Trong đó, một số khoản thu đạt cao là: Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt trên 1.412 tỷ đồng; thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu đạt trên 141,6 tỷ đồng…


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)