Hưng Yên: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

18:02, 07/06/2019

Ngày 7.6, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18.3.2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Theo dự thảo báo cáo tổng kết do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trình bày tại hội nghị, 15 năm qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW được tổ chức kịp thời, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đều ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch để thực hiện. Thông qua việc học tập, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng hiểu rõ hơn về kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX), cũng như kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 


Tỉnh đã chỉ đạo các ban, sở, ngành có liên quan và các địa phương ban hành cơ chế phối hợp; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của mô hình HTX trước đây để tổ chức lại hoạt động và chuyển đổi HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012; xây dựng kế hoạch phát triển HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đến năm 2020; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác (THT), HTX kiểu mới.

 

Kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và phát triển, năm sau đạt kết quả cao hơn năm trước, từng bước khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt trong phát triển kinh tế của địa phương. Số lượng THT, HTX tăng, đa dạng về loại hình, rộng khắp ở các ngành và các lĩnh vực kinh tế toàn tỉnh. Tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lại và chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012.

 

Tính đến thời điểm 31.12.2018, toàn tỉnh có 66 THT, 361 HTX. Hoạt động của các HTX ngày càng đi vào ổn định và có bước phát triển mới, xuất hiện ngày càng nhiều HTX kiểu mới, liên kết, hiệu quả. Các HTX đã góp phần to lớn về mặt xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cộng đồng, củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết ở địa bàn cơ sở, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn.


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong thời gian tới, tỉnh tập trung củng cố, giữ vững, nâng cao chất lượng các THT, HTX hiện có; tích cực vận động, tạo điều kiện xây dựng các THT, HTX mới với nhiều hình thức đa dạng, hoạt động hiệu quả, bền vững làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục đổi mới HTX trên các mặt sở hữu, quản lý, phân phối và hoạt động kinh doanh phù hợp với những nguyên tắc HTX; đẩy mạnh phát triển các hình thức hợp tác đa dạng, tự nguyện, kết hợp với việc thành lập các THT, HTX liên kết sản xuất. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, vị trí, vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh được thể hiện rõ nét, thu hút số đông hộ nông dân, các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức tham gia HTX.


Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến cơ chế hoạt động, quản lý, chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật để thúc đẩy, mở rộng, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh chúc mừng những kết quả, thành tựu của tỉnh trong đổi mới, phát triển kinh tế tập thể thời gian qua, đồng thời mong muốn Hưng Yên tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; quan tâm xây dựng mô hình HTX liên kết phát triển theo chuỗi giá trị; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật HTX năm 2012; đẩy mạnh việc tổ chức xúc tiến thương mại, giao thương, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX; quan tâm hỗ trợ, tư vấn giúp các mô hình kinh tế tập thể phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh...


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, thống nhất nhận thức tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, để cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là nòng cốt phát triển kinh tế của tỉnh; chú trọng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và các đề án tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp hàng hoá hiệu quả cao, quy mô lớn; phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh tế hộ và kinh tế tập thể, các mô hình hợp tác sản xuất hiệu quả cao. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể các chính sách của tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, kịp thời loại bỏ những nội dung không còn phù hợp, cập nhật quy định, chính sách mới theo chỉ đạo của Trung ương, chú trọng tạo điều kiện hình thành những tổ hợp tác nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao; hỗ trợ phát triển các mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học và thị trường tiêu thụ. Các THT, HTX chủ động nâng cao năng lực quản trị, chú trọng ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tích cực xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm của tỉnh; phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản để tìm đầu ra bền vững đối với sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, nhất là nhóm sản phẩm chủ lực; chú trọng liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển trong tình hình mới.


Nhân dịp này, 13 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18.3.2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)