Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

19:24, 05/06/2019

Ngày 5.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra hội nghị hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn
Toàn cảnh hội nghị


Ngày môi trường thế giới được Đại Hội đồng Liên Hợp quốc sáng lập tại Stockholm (Thụy Điển) ngày 5.6.1972 với mục đích tập trung sự chú ý của toàn thế giới vào tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích sự quan tâm chính trị và hành động bảo vệ môi trường (BVMT). Năm 2019, chủ đề của Ngày môi trường thế giới là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”. Tại tỉnh ta, thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về BVMT, trong đó đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động BVMT. Đến nay, gần 100% khu dân cư đã được thu gom, vận chuyển rác thải đi xử lý; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt khoảng 75%; 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh mới đi vào hoạt động đạt yêu cầu về BVMT; 100% khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu về BVMT; gần 100% chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn; 15 đơn vị lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục…


Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý kiến vào nội dung tuyên truyền về phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; ký cam kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã về tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương cần chung tay thống nhất hành động BVMT. Việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình và chống rác thải nhựa cần được tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, thói quen trong sản xuất, sinh hoạt hàng ngày.

 

Để đạt hiệu quả trong thực hiện công tác BVMT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá những mặt được, chưa được trong phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để đổi mới cách tuyên truyền, tiếp cận và hướng dẫn thực hiện đạt hiệu quả. Cần quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức và người dân trong phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 có 50% số hộ dân toàn tỉnh thực hiện hiệu quả phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tổ chức ký cam kết về chống rác thải nhựa trên địa bàn. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức ký cam kết chống rác thải nhựa đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh; từ đó nhằm thay đổi thói quen trong sử dụng nhựa, các sản phẩm từ nhựa trong sản xuất, sinh hoạt…


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)