Lấy 25 mẫu quan trắc chất lượng môi trường tại các điểm tiêu hủy lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

21:28, 14/06/2019

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 2 đợt lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường tại các điểm tiêu hủy lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. 


Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 14 mẫu nước mặt, 1 mẫu nước dưới đất và 10 mẫu không khí xung quanh các khu vực tiêu hủy lợn.


Kết quả cho thấy, 14/14 mẫu nước mặt có các chỉ tiêu ô nhiễm như: BOD5, COD, Amoni, Coliform, E.coli… vượt quy chuẩn cho phép; 1/1 mẫu nước dưới đất có thông số Coliform vượt quy chuẩn; 4/10 mẫu không khí có thông số H2S vượt quy chuẩn cho phép. 


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)