Nhân ngày môi trường thế giới 5.6

Bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững

18:44, 04/06/2019

Bảo vệ môi trường (BVMT) có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nhiều năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn ở huyện Phù Cừ
Mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn ở huyện Phù Cừ


Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, BVMT luôn được quan tâm, chú trọng để mỗi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đều có cơ hội và điều kiện tiếp cận để thực hiện. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hoặc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, tập huấn về BVMT. Nội dung tuyên truyền, tập huấn tập trung vào việc trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đồng thời phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện thu gom, xử lý chất thải. Đến nay, hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải; hầu hết các khu dân cư trên địa bàn tỉnh thành lập và duy trì hoạt động của tổ thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt; hàng trăm điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt đã được đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý trung bình đạt trên 70%, trong đó khu vực đô thị đạt trên 90%. 


Đồng chí Tạ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phú Cường (thành phố Hưng Yên) chia sẻ: “Xã đã thành lập và duy trì hoạt động của các tổ vệ sinh môi trường tự quản; quản lý, vận hành các điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải. Đặc biệt, nhân dân trong xã đã chung tay góp công, góp của cùng chính quyền đầu tư, nâng cấp, cải tạo, nạo vét nhiều tuyến cống rãnh thoát nước, kênh mương, ao hồ nơi tiếp nhận nước thải; phát quang bờ bụi, trồng cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường”.


Đề án “Nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016 – 2020” được UBND tỉnh ban hành năm 2016 đã góp phần huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn. Việc quản lý, vận hành quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đã dần đi vào nền nếp, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải trong khu dân cư, rác thải tồn đọng tại các điểm chứa rác thải tập trung gây ra. Ngoài ra, công tác phân loại, xử lý rác thải ngay tại nguồn cũng được chú trọng. Với việc tập trung tuyên truyền, vận động nhân rộng và duy trì phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn nên đến nay toàn tỉnh đã có trên 26% số hộ dân thực hiện. Việc thực hiện hiệu quả mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn đã làm giảm lượng rác thải phải vận chuyển đi xử lý, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong thu gom, xử lý rác thải. Đối với xử lý nước thải sinh hoạt hiện đang được triển khai thí điểm tại một số địa phương như: Văn Giang, Văn Lâm, Kim Động. Kết quả thực hiện thí điểm sẽ được tiếp tục nghiên cứu để đơn giản hóa, tối ưu hóa mô hình theo hướng giảm chi phí đầu tư, đơn giản trong vận hành nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả xử lý nước thải nhằm tăng khả năng nhân rộng, ứng dụng trên phạm vi toàn tỉnh. 

Kiểm tra hoạt động chấp hành quy định về BVMT tại Công ty cổ phần thép Việt - Ý (KCN Phố Nối A)
Kiểm tra hoạt động chấp hành quy định về BVMT tại Công ty cổ phần thép Việt - Ý (KCN Phố Nối A)


Đồng chí Cao Thế Anh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lâm cho biết: Thông qua tuyên truyền, nhận thức, ý thức của người dân, doanh nghiệp về BVMT không ngừng tăng lên. Người dân, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động hơn trong thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Những “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn đang từng bước được tập trung xử lý, giảm thiểu; từ đó góp phần giúp cải thiện môi trường sống, đưa huyện Văn Lâm tiến những bước tiến để sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


Các “điểm nóng” về môi trường cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên rà soát, kiểm tra, lập danh sách để huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng cùng vào cuộc xử lý, giảm thiểu. 4/6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22.4.2003 của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 2 cơ sở còn lại đang tích cực thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các điểm tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, lập danh sách báo cáo UBND tỉnh; đồng thời phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý, giải tỏa.


Bên cạnh kết quả đạt được, công tác BVMT vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT ở cơ sở chưa thường xuyên, liên tục; nhận thức, trách nhiệm của một số cơ sở, doanh nghiệp về BVMT chưa cao, còn coi trọng lợi ích trước mắt về kinh tế mà xem nhẹ công tác BVMT… Đồng chí Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác BVMT, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động như: Ra quân làm sạch môi trường; tuyên truyền giảm sử dụng và phát thải túi ni lông, nhựa ra môi trường; tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp và người dân; tập huấn, hướng dẫn thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý rác thải, nước thải… Công tác tuyên truyền, hướng dẫn phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để việc thu gom, xử lý rác thải trở thành thói quen, tập quán sinh hoạt trong cuộc sống của mỗi người. Bên cạnh đó, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và quản lý chất thải, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực môi trường…”.


Mai Nhung Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)