Niềm vui “2 tăng, 1 giảm” trong vụ lúa xuân

19:04, 13/06/2019

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 32 nghìn ha lúa, đến nay nông dân đã thu hoạch xong. Kết quả, vụ này lúa tăng năng suất, tăng diện tích lúa chất lượng cao và giảm sâu bệnh so với vụ xuân trước. 

Thu hoạch lúa xuân ở huyện Tiên Lữ
Thu hoạch lúa xuân ở huyện Tiên Lữ


Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thị xã, thành phố, sản xuất lúa vụ xuân năm nay trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Thời điểm gieo cấy thời tiết ấm, không có rét đậm, rét hại. Toàn tỉnh triển khai gieo cấy xung quanh tiết lập xuân (ngày 4.2) và hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ, trước ngày 5.3 với diện tích trên 32 nghìn ha, đạt 101,8% kế hoạch, trong đó, nhóm lúa chất lượng cao hơn 20,6 nghìn ha, chiếm 64,5% diện tích gieo cấy, tăng 4,9% so với vụ xuân năm 2018. Sau gieo cấy, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh. Các giống lúa chất lượng cao có thương hiệu và giống lúa mới được đưa vào cơ cấu gieo cấy của tỉnh như: Nếp thơm Hưng Yên, Sơn Lâm 1... tiếp tục được nông dân mở rộng diện tích và đạt được hiệu quả kinh tế cao. Diễn biến sâu bệnh có nhiều phức tạp nhưng nhờ làm tốt công tác dự tính, dự báo và hướng dẫn phòng, trừ kịp thời nên ít diện tích bị nhiễm nặng, không có diện tích lúa bị mất trắng. Năng suất lúa xuân bình quân đạt khoảng 68 tạ/ha, tăng khoảng 2 tạ/sào so với vụ xuân năm trước. Tại nhiều địa phương, các doanh nghiệp, thương lái đã đến tận ruộng mua thóc tươi của nông dân. 


Qua thực tế tại những địa phương có truyền thống gieo cấy lúa chất lượng cao với diện tích lớn và các giống lúa chủ lực khác theo cơ cấu, lịch thời vụ chỉ đạo của tỉnh, mặc dù có thời điểm thời tiết không thuận lợi nhưng lúa vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất khá. Đồng chí Hoàng Văn Minh, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kim Động cho biết: Vụ xuân vừa qua, huyện duy trì gieo cấy lúa chất lượng cao chiếm gần 68% tổng diện tích. Kiểm tra tại động ruộng cho thấy, những giống lúa chất lượng cao và lúa trong cơ cấu cơ bản ít sâu bệnh, năng suất ổn định, giá bán sau thu hoạch cao, dễ bán, có lợi cho nông dân. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương do tập quán canh tác lâu năm nên vẫn duy trì gieo cấy những giống lúa ngoài cơ cấu nên hiệu quả sản xuất thấp. 


Một trong những chỉ đạo xuyên suốt trong nhiều năm ở tỉnh là khuyến khích mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, lấy chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế là mục tiêu quan trọng. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục hỗ trợ nông dân một phần kinh phí mua các giống lúa: Nếp thơm Hưng Yên, Sơn Lâm 1 và hỗ trợ hơn 2,9 tỷ đồng tập huấn kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật diệt chuột, mua thuốc diệt chuột vụ xuân năm 2019 góp phần giảm diện tích lúa và rau màu bị chuột phá hại. Thực hiện chủ trương của tỉnh về khuyến khích mở rộng các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn, toàn tỉnh thực hiện ở 39 mô hình  với tổng diện tích 680ha, tăng 5 mô hình, 32ha so với năm 2018, gồm các mô hình sản xuất giống lúa Sơn Lâm 1; các mô hình sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm, lúa giống có liên kết tiêu thụ sản phẩm... Các mô hình trên cho thu lãi cao hơn sản xuất đại trà từ 8 – 15 triệu đồng/ha trở lên.

Niềm vui được mùa
Niềm vui được mùa


Để đánh giá khả năng sinh trưởng và chất lượng của giống lúa, vụ này, Sở Nông nghiệp và PTNT giao đơn vị chuyên môn tổ chức hậu kiểm đánh giá các giống lúa chủ lực đã được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thóc giống gồm: Nếp thơm Hưng Yên, Sơn Lâm 1. Qua theo dõi, đánh giá, các giống lúa trên đều sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại chính như bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, không có giống nào có biểu hiện của bệnh lùn sọc đen.


Bên cạnh những kết quả đạt được, ở một số địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất chưa sát với thực tế nên diện tích gieo cấy không đạt theo kế hoạch; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương chưa thực sự sâu sát, quyết liệt nên vẫn còn diện tích ruộng gieo cấy lúa ngoài cơ cấu giống, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. 


Đức Toản
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)