Tầm nhìn tương lai trong quy hoạch phát triển đô thị

20:02, 17/06/2019

Theo Chương trình phát triển đô thị của tỉnh, đến năm 2020, hệ thống đô thị toàn tỉnh có 12 đô thị, gồm: 1 đô thị loại II, 1 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; 4 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; 6 đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 41%. Cụ thể hóa các mục tiêu đề ra, trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống đô thị tỉnh làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển cho từng đô thị. Từ đó, phục vụ cho việc nâng cấp, nâng loại đô thị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, tạo đà cho những năm tới.

Không gian đô thị huyện Văn Lâm
Không gian đô thị huyện Văn Lâm


Một trong những giải pháp trọng tâm trong chương trình phát triển đô thị của tỉnh là công tác quy hoạch. Xác định công tác quy hoạch cần đi trước một bước nhằm xác định sự phát triển hợp lý của đô thị trong từng giai đoạn và định hướng lâu dài cho đô thị về các mặt như: Tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị… Trên cơ sở kế thừa và phát huy những tích cực của các đồ án quy hoạch đã có, từ đó làm cơ sở cho định hướng phát triển không gian vùng tỉnh giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; lấy hạt nhân là các đô thị lõi, tạo động lực phát triển cho các khu vực lân cận, thời gian qua, các ngành, địa phương của tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các đồ án quy hoạch làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; lập đề án công nhận, nâng loại đô thị; thu hút đầu tư các công trình dự án động lực cho phát triển đô thị. Đến nay, nhiều quy hoạch lớn, quan trọng đã được phê duyệt như: Quy hoạch chung xây dựng thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, huyện Văn Giang, đô thị Bô Thời – Dân Tiến; quy hoạch chung xây dựng các thị trấn huyện lỵ; Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường nối hai đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình… Một số quy hoạch đang hoàn thiện, đang lập: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên; Quy hoạch Khu đô thị phía Đông sông Điện Biên; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Giang; Quy hoạch hai bên đường trục kinh tế Bắc – Nam, đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. Bên cạnh đó, có 56 đồ án quy hoạch phát triển đô thị, nhà ở với quy mô trên 2,2 nghìn ha do các nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư đã được lập và hoàn thiện, trong đó có những đồ án quy hoạch có quy mô lớn như Khu đô thị sinh thái Dream City; Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 – Phân khu A; Khu đô thị nhà vườn sinh thái thị trấn Văn Giang; Khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang… Các khu đô thị được quy hoạch với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 34,8%; có 18 đô thị đã được công nhận, xếp loại, bao gồm: 1 đô thị loại III; 1 đô thị loại IV; 16 đô thị loại V.


Tuy nhiên, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch cũng bộc lộ một số hạn chế. Thời gian tổ chức lập, thẩm định các đồ án quy hoạch còn chậm. Chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, dẫn đến phải điều chỉnh bổ sung, gây ảnh hưởng đến quá trình đầu tư;  việc rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch không được tiến hành thường xuyên… Do đó, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt công tác quản lý đô thị. Chủ động lập các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp cũng như chủ động bố trí nguồn kinh phí phục vụ việc lập quy hoạch. Quản lý chặt chẽ các quy hoạch đã được phê duyệt, trong đó làm tốt việc công khai công bố thông tin quy hoạch. Kiểm soát chặt chẽ trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các vi phạm. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ các quy hoạch. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tăng cường phối hợp trong việc quản lý và thực hiện quy hoạch. Đẩy mạnh công tác thanh tra việc quản lý, thực hiện quy hoạch trên địa bàn.


Phạm Đăng


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)