Thẩm định 17 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

17:58, 20/06/2019

Vừa qua, Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã tiến hành thẩm định tại 17 xã của 6 huyện: Yên Mỹ, Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu. Đây là các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 hiện đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.


Tại các xã trên, đoàn thẩm định đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng các tiêu chí, đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và các văn bản, thông tin liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của từng xã. Đồng thời, Đoàn thẩm định đã yêu cầu các xã bổ sung, giải trình một số nội dung thuộc 19 tiêu chí nông thôn mới còn hạn chế tại các xã… 


Sau quá trình thẩm định, đoàn sẽ trình hồ sơ, đánh giá kết quả thực tế tại các xã để trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Minh Huế


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)