Thêm 2 làng nghề được lựa chọn để thẩm định trong năm 2019

19:45, 24/06/2019

6 tháng đầu năm, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã phối hợp với các địa phương lựa chọn 2 làng nghề: Cây thế cảnh Thắng Lợi, xã Thắng Lợi (Văn Giang); nghệ Chí Tân, xã Chí Tân (Khoái Châu) để thẩm định và công nhận. Hiện nay, các địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận làng nghề năm 2019. 


Bên cạnh đó, Chi cục đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố khảo sát lắp đặt biển hiệu tuyên truyền, giới thiệu làng nghề tại 3 làng nghề: Mộc Hòa Phong, Mộc Thụy Lân, Chế biến nông sản Điện Biên.


Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)