Xử phạt 9 đơn vị do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

18:32, 04/06/2019

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 11 đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã phát hiện 9 đơn vị có các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đoàn thanh tra đã quyết định hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 đơn vị với tổng số tiền gần 295 triệu đồng. 


Ngoài ra, các đơn vị vi phạm phải khắc phục bằng cách đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải và vận hành có hiệu quả hệ thống xử lý chất thải nhằm xử lý chất thải đạt yêu cầu trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)