Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Phù Cừ

16:01, 31/07/2019

Với 80 triệu đồng vay theo chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Phù Cừ, chị  An Thị Thu, thôn Đông Cáp (xã Đoàn Đào)  đã thực hiện chuyển đổi 1 mẫu ruộng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng nhãn, vải. Chị Thu cho biết: Gia đình tôi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện về chuyển đổi đất gieo cấy lúa kém hiệu quả sang trồng giống cây mới, có năng suất, hiệu quả kinh tế cao, vợ chồng tôi đã bàn bạc, quyết định trồng nhãn, vải để “vực dậy” kinh tế. Nhưng khó khăn lớn nhất là nguồn vốn. Khi đó, thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ xã tôi biết đến chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo. 80 triệu đồng là một khoản tiền không nhỏ đối với gia đình tôi. Đến nay, vườn nhãn, vải của gia đình tôi đã bắt đầu cho thu nhập.

Hoạt động nghiệp vụ tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Cừ
Hoạt động nghiệp vụ tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Cừ


Cũng như chị Thu, chị  Trần Thị Nguyên, thôn Tần Tiến (xã Minh Tân) thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã  vay 50 triệu đồng theo chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo. Với số tiền này, gia đình chị tiếp tục đầu tư vào trồng nhãn, vải, đào ao thả cá. Chị Nguyên phấn khởi: Sự thuận lợi về phương thức vay vốn, địa điểm vay vốn, lãi suất ưu đãi tại Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện đã giúp chúng tôi có thêm điểm tựa để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.


Chị Thu, chị Nguyên là hai trong số hàng nghìn người vay vốn từ Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện Phù Cừ đã và đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện đã  triển khai nhiều chương trình tín dụng là: Cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo… Để đồng vốn đến đúng đối tượng và tiết kiệm thời gian, chi phí thấp nhất cho người thụ hưởng, Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể ủy nhiệm qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ tiết kiệm và vay vốn phân bổ đều khắp ở hầu hết các thôn, xóm. Mỗi xã, thị trấn bố trí 1 điểm giao dịch, thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại địa bàn vào một ngày cố định trong tháng. Theo báo cáo của Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện, đến hết quý II, năm 2019, giải ngân cho 1.353 lượt hộ vay vốn với số tiền 55.780 triệu đồng. Nguồn vốn vay đã giúp 834 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo có nguồn vốn để phát triển kinh tế; góp phần xây dựng 990 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 12 hộ vay vốn để xây dựng  nhà ở xã hội và 102 hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con tiếp tục học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.


Chia sẻ về những kết quả trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng chí Nguyên Xuân Tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH (Chỉ thị số 40), công tác lãnh đạo thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn huyện được chú trọng, cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Năm 2016, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện uỷ thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH chuyển với số tiền 200 triệu đồng, đến ngày 30.6.2019 số tiền ngân sách huyện chuyển sang là 1.026 triệu đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đó, hoạt động tín dụng CSXH đã phát huy được hiệu quả.  Đến ngày 30.6, tổng dư nợ tín dụng CSXH đạt 269.385 triệu đồng. 


Thời gian tới, Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả điểm giao dịch tại UBND các xã, thị trấn; công khai cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi, danh sách hộ vay, công khai thủ tục giải quyết công việc nhằm tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền và nhân dân. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền đi vào chiều sâu để hộ vay hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ khi vay vốn ngân hàng CSXH. 


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)