Hưng Yên còn 4 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới

19:34, 09/07/2019

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 141/145 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 97,2%, tăng 24 xã so với năm 2018. Hiện nay, bình quân toàn tỉnh đạt 18,97 tiêu chí/xã.


Còn lại 4 xã là Hồng Tiến, Tứ Dân (Khoái Châu); Trung Hòa, Minh Châu (Yên Mỹ) đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu trong năm nay sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã và đang triển khai sửa chữa, xây mới 35 công trình lớp học; cải tạo nâng cấp 75km đường giao thông nông thôn, hoàn thành thẩm tra cấp tỉnh đối với 3 huyện, thành phố đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới...


Nguyễn NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)