Hưng Yên: Triển khai công tác thông tin đối ngoại tỉnh 6 tháng cuối năm 

21:24, 08/07/2019

Ngày 8.7, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Các
Các đại biểu dự hội nghị


6 tháng đầu năm năm 2019, các ngành thành viên Ban chỉ đạo thuộc khối các cơ quan tuyên truyền đã tập trung thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về hội nhập quốc tế và các kế hoạch, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2019 của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời chủ động bám sát sự kiện các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại Hưng Yên; các hoạt động đối ngoại và đưa tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi, tích cực thi đua, lao động sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. 


Tỉnh tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động đối ngoại góp phần quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh đối với bạn bè trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển và hình ảnh, con người Hưng Yên thông qua các đoàn ngoại giao, doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh… Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo; đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình và luận điệu xuyên tạc cuả các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng tiếp tục được tăng cường.


6 tháng cuối năm 2019, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục thông tin, tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, xã hội; chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; các hoạt động nổi bật của tỉnh, của đất nước; các vấn đề quốc tế và khu vực có tác động lớn đến tình hình chính trị thế giới được dư luận trong tỉnh, trong nước quan tâm. Các sở, ngành liên quan tích cực, chủ động tham mưu với tỉnh đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch; tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao vào địa bàn tỉnh...


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy đề nghị các ngành thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác thông tin đối ngoại; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là trong vấn đề biên giới, hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

 

Trên cơ sở ý kiến phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh cần có định hướng công tác thông tin đối ngoại từng thời điểm cụ thể để tạo điểm nhấn; việc tập huấn cần đi vào các nội dung cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại trong tỉnh và công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)