Cho vay hộ nghèo đạt bình quân 64,9 triệu đồng/hộ.

17:09, 07/08/2019

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22.2.2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền và giải ngân nguồn vốn. 


Theo đó, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay; nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo đầu tư dài hạn. Đến nay, qua 5 tháng thực hiện, toàn Chi nhánh đã thực hiện cho vay 60 hộ nghèo với mức cho vay trên 50 triệu đồng/hộ, số tiền cho vay đạt 3.892 triệu đồng, bình quân đạt 64,9 triệu đồng/hộ.


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)