Cục Thuế tỉnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

17:58, 12/08/2019

Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Nghị quyết số 18 - NQ/TW), bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thời gian qua, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng kế hoạch, yêu cầu, bảo đảm khoa học và bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực.

Cán bộ công chức Đội tuyên truyền , hỗ trợ người nộp thuế, trước bạ và khai thác thuộc Chi Cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động trong giừo làm việc
Cán bộ công chức Đội tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, trước bạ và khai thác thuộc Chi Cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động trong giờ làm việc


Cục Thuế tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch về tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành thuế báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng đề án tổng thể và đề án chi tiết về việc thành lập Chi cục thuế khu vực trực thuộc để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và hướng dẫn tổ chức thực hiện của Tổng cục Thuế. Ngay từ đầu năm 2019, Cục Thuế tỉnh triển khai sắp xếp lại các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Văn phòng Cục Thuế tỉnh từ 14 phòng xuống còn 13 phòng. Tiếp đó, tháng 5.2019, Cục thuế tỉnh tiến hành hợp nhất một số chi cục thuế để thành lập Chi cục thuế khu vực theo Quyết định số 785/QĐ - BTC ngày 10.5.2019 của Bộ Tài chính. Theo đó, Chi cục thuế huyện Tiên Lữ hợp nhất với Chi cục thuế huyện Phù Cừ thành Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ; Chi cục thuế thành phố Hưng Yên hợp nhất với Chi cục thuế huyện Kim Động thành Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động. Cùng với việc thành lập các chi cục thuế khu vực, Cục Thuế tỉnh tiến hành tinh giảm từ 34 đội thuế trực thuộc 4 chi cục thuế trước khi sáp nhập xuống còn 15 đội thuế trực thuộc 2 chi cục thuế khu vực kể trên, giảm 19 đội thuế tương ứng với giảm 19 đội trưởng đội thuế.


Đồng chí Chu Tường Anh, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Mục đích của việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy nhằm bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại ngành thuế theo đúng chương trình công tác giai đoạn 2015 - 2020. Việc tổ chức, sắp xếp lại các phòng chức năng, các chi cục thuế tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế  - xã hội tại địa phương, song không làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân sách; đồng thời là nhân tố tác động trở lại đối với ngành thuế trong việc đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức quản lý... Để việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được thuận lợi, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và hành động trong cán bộ, công chức, người lao động ngành thuế; tăng cường công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những cán bộ, công chức ở những đơn vị, địa phương thực hiện sắp xếp, tinh gọn, nhất là đối với những đội trưởng đội thuế xuống làm đội phó đội thuế; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận với cấp uỷ và chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc cải cách, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nên việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Cục Thuế tỉnh bảo đảm hiệu quả.


Sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên và Chi cục Thuế huyện Kim Động, Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên  - Kim Động đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, quy trình nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý tài chính, tài sản để triển khai kịp thời nhiệm vụ quản lý thuế theo đúng quy định, bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động. Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động cho biết: Sau khi triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực, các bộ phận chuyên môn đã bắt tay ngay vào công việc được giao. Kết quả bước đầu đã cho thấy, kể tư khi đi vào hoạt động, Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động đã hoạt động thuận lợi, thông suốt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo chi cục thuế khu vực làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động trong công tác, nhất là về cơ sở vật chất đối với 10 đồng chí chuyển nơi công tác từ Chi cục thuế huyện Kim Động trước đây về địa điểm trụ sở Chi cục thuế khu vực tại thành phố Hưng Yên để làm việc. 


Có thể khẳng định, với sự tích cực, chủ động và chuẩn bị kỹ về mọi mặt, mặc dù thời gian đầu không tránh khỏi những khó khăn nhưng nhìn chung đến nay việc sắp xếp lại các phòng chức năng, thành lập chi cục thuế khu vực không gây ra biến động lớn, các bộ phận chuyên môn ngành thuế tỉnh đều đáp ứng tốt yêu cầu và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ trong thời gian tới, cùng với việc kiện toàn, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát tài chính, tài sản; quán triệt, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, công chức, người lao động nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để cùng xây dựng ngành thuế tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách được giao.


Hoàng Bền 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)