Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Yên Mỹ

18:00, 12/08/2019

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" (gọi tắt là Chỉ thị 40-CT/TW), huyện Yên Mỹ đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Hoạt động tín dụng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Mỹ
Hoạt động tín dụng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Mỹ


Bám sát mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), 5 năm qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tích cực tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, duy trì việc cân đối nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh, qua đó đã tạo sự chuyển biến, thống nhất về nhận thức và hành động của tập thể, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các chi bộ, đảng bộ, góp phần thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. 


Nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả. Tính đến hết tháng 6.2019, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện Yên Mỹ uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đạt gần 1,1 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh. Anh Nguyễn Văn Thiện ở xã Hoàn Long cho biết: Thông qua tổ chức Hội nông dân, tôi và nhiều hội viên khác được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện. Nhờ được vay 12 triệu đồng vốn chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và 35 triệu đồng vốn vay hộ nghèo để trồng cây ăn quả, mở cửa hàng cơ khí, năm 2017, gia đình tôi đã thoát nghèo, kinh tế ổn định, đến nay thu nhập bình quân của gia đình tôi đạt trên 100 triệu đồng/năm…”. 


Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Mỹ đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo… Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và tiết kiệm thời gian, chi phí thấp nhất cho người thụ hưởng, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể ủy nhiệm qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ tiết kiệm và vay vốn phân bổ đều khắp ở hầu hết các thôn, xóm. Mỗi xã, thị trấn bố trí 1 điểm giao dịch, thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại địa bàn vào một ngày cố định trong tháng. Trong 5 năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Mỹ đã đã giải ngân số tiền trên 401 tỷ đồng cho hơn 18,8 nghìn lượt hộ nghèo vay vốn. Từ nguồn vốn tín dụng CSXH đã giúp cho gần 2,3 nghìn  hộ thoát nghèo; trên 9,5 nghìn lượt hộ gia đình có điều kiện xây mới công trình nước sạch và vệ sinh môi trường... Đặc biệt, Phòng giao dịch đã giúp hơn 1,6 nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có tiền nuôi con ăn học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề. 


Đồng chí Chu Văn Quý, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Mỹ cho biết: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng CSXH; nâng cao chất lượng kênh tín dụng chính sách từ đó tạo đòn bẩy kinh tế để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên, tiếp cận với nền sản xuất hàng hoá, tạo nguồn thu, cải thiện đời sống gia đình; phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời định hướng, giúp đỡ các hộ vay vốn sử dụng vốn hiệu quả và phù hợp với thực tế từng địa phương.


Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)