Hưng Yên: Gieo trồng trên 415 héc - ta rau màu vụ thu đông

07:05, 29/08/2019

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến ngày 27.8, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 2,3 nghìn ha rau màu vụ hè thu, gieo trồng mới được trên 415ha rau màu vụ thu đông.

 

Theo đánh giá của ngành chuyên môn và nông dân, rau màu vụ hè thu đã thu hoạch cho năng suất ổn định, nhiều loại rau màu có giá bán cao nên người sản xuất có lãi; rau mới trồng đa dạng chủng loại giống.  


Đức Toản 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)