Hưng Yên: Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

18:04, 13/08/2019

Ngày 13.8, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 dự, chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 30.7.2019 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14.12.2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện khoanh vẽ khoanh đất phục vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai và giới thiệu các biểu mẫu, tờ khai phục vụ kiểm kê đất đai; những điểm cần chú ý trong thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời phản ánh để trao đổi, thảo luận tìm hướng tháo gỡ. 


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng cung cấp cơ sở dữ liệu để xây dựng quy hoạch chung của tỉnh trong giai đoạn tới, đồng thời là đầu vào của cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ khai thác, sử dụng nên đòi hỏi công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải bảo đảm chất lượng, có độ chính xác cao...


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)