Thành lập Cụm công nghiệp Minh Hải 1

19:27, 08/08/2019

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Minh Hải 1 thuộc huyện Văn Lâm. Cụm công nghiệp có địa điểm tại xã Minh Hải (Văn Lâm) với diện tích gần 69ha. Cụm công nghiệp nhằm mục tiêu  phục vụ di dời, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình. Ngành nghề hoạt động chủ yếu trong cụm công nghiệp gồm: Công nghiệp gia dụng; cơ khí, chế tạo, lắp ráp; điện tử, điện lạnh; thực phẩm; dược phẩm; đồ uống; đồ gỗ; kho bãi…


Để Cụm công nghiệp Minh Hải 1 sớm đi vào hoạt động, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng và UBND huyện Văn Lâm tham mưu với UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp; hướng dẫn, giải quyết các thủ tục triển khai các bước tiếp theo để dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. Đồng thời giao UBND huyện Văn Lâm có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Minh Hải 1 theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận của người dân, chuẩn bị tốt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng…


Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)