Dư nợ tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 12,9%

17:30, 09/09/2019

Theo tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 8.2019, dư nợ tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 30,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 51,6% tổng dư nợ, tăng trên 3,4 nghìn tỷ đồng (tỷ lệ tăng 12,9%) so với ngày 31.12.2018. Đây là chương trình tín dụng có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với các chương trình tín dụng ưu tiên. Chương trình tín dụng này góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở các địa phương.


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)