Hưng Yên có 13 sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nội thất tham gia chương trình OCOP

19:21, 04/09/2019

Theo Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, toàn tỉnh có 13 sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nội thất tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), bao gồm: Đồ đồng, chế tác vàng bạc, đồ gỗ mỹ nghệ, mây tre đan... 


Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2019, 13/13 sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nội thất được tiêu chuẩn hóa với mục tiêu có 9/13 sản phẩm đạt 3 sao, 4/13 sản phẩm đạt 4 sao.
Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)