Hưng Yên: Thu hút mới 84 dự án đầu tư

18:54, 10/09/2019

Với những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh từ đầu năm đến nay đạt kết quả khá.

 

Theo số liệu tổng hợp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng qua, toàn tỉnh thu hút mới 84 dự án đầu tư vào địa bàn. Trong đó gồm: 55 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 4.975 tỷ đồng, 29 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 290,3 triệu USD.


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)