Thu ngân sách nội địa đạt 71,3% dự toán

19:02, 05/09/2019

Theo tin từ Cục Thuế tỉnh, số thu ngân sách nội địa đến hết tháng 8 ước đạt trên 6.818 tỷ đồng, đạt 71,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, các khoản thu, sắc thuế đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu, sắc thuế có số thu đạt cao là: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thu thuế bảo vệ môi trường…


M.N
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)