Gần 500 ha cây trồng ở Hưng Yên ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp

18:30, 03/10/2019

Thực hiện Dự án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) gắn với sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2021, năm nay, Ban quản lý dự án tổ chức 28 lớp huấn luyện nông dân tốt (FFS), xây dựng các mô hình thực hành, mô hình ứng dụng IPM vào sản xuất tại 471ha cây trồng. 


Qua theo dõi và đánh giá, các mô hình trong dự án đều mang lại năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, đặc biệt là tiết kiệm chi phí và số lần sử dụng thuốc BVTV, qua đó góp phần cải thiện môi trường sinh thái tại đồng ruộng.


Đức Toản
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)