Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện, xử lý 50 đơn vị, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

16:52, 10/10/2019

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 12 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 67 đơn vị, tổ chức về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 50 đơn vị, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó 44 đơn vị, tổ chức bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 6 đơn vị, tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,5 tỷ đồng. 


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)