Thu ngân sách khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 64,3% dự toán

18:26, 03/10/2019

Theo số liệu tổng hợp từ Cục Thuế tỉnh, tính đến hết tháng 9, thu ngân sách khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt trên 2.332 tỷ đồng, đạt 64,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt trên 557 tỷ đồng; thu thuế giá trị gia tăng ước đạt trên 1028 tỷ đồng; thu thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt trên 737 tỷ đồng…


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)