11/12 mẫu nước mặt sông Bắc Hưng Hải có chỉ tiêu vượt quy chuẩn

18:51, 26/11/2019

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 12 mẫu nước mặt sông Bắc Hưng Hải qua địa bàn tỉnh để phân tích chất lượng nước. Kết quả, 11/12 mẫu nước sông Bắc Hưng Hải có các chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08 – MT:2015/BTNMT) cột B1. Các chỉ tiêu vượt quy chuẩn chủ yếu gồm: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), COD, NH4+, PO43-, NO2-, Coliform…

 

Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)