Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao

18:39, 26/11/2019

Thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 4.10.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về “Chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”, qua hơn 4 năm triển khai, các mục tiêu phát triển công nghiệp đã đạt được kết quả cao. 

Dây chuyền sản xuất của Nhà máy ống nhựa Stroman Hưng Yên (Văn Lâm)
Dây chuyền sản xuất của Nhà máy ống nhựa Stroman Hưng Yên (Văn Lâm)


Theo đánh giá của Sở Công Thương, trong sản xuất công nghiệp, năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,05% so với năm 2015; năm 2017 đạt hơn 107,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,54% so với năm 2016; năm 2018 đạt hơn 119 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2017. Chỉ số sản xuất công nghiệp theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tăng 9,5-10%/năm, qua thực hiện, năm 2016 đạt 9,05%, năm 2017 đạt 9,54%; năm 2018 đạt 9,8%; 10 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 11,4%. Như vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp đã vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.


Thực hiện ba khâu đột phá về: Xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch ngành; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến nay, Sở Công Thương đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được xây dựng và ban hành. Trong điều kiện thu hút vốn đầu tư còn khó khăn, do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn trước, nhưng từ năm 2016 đến nay, trung bình mỗi năm thu hút hàng trăm dự án đầu tư. Các dự án hoàn thành đầu tư xây dựng đi vào hoạt động ngày càng nhiều, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức khá so với toàn quốc, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng. Nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến của các tập đoàn, doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín trong và ngoài nước, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách như: Dự án sản xuất máy điều hòa không khí của Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 82,5 triệu USD; dự án sản xuất thiết bị vệ sinh và các phụ kiện của Công ty TNHH ToTo Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 281 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất bảng mạch in dùng cho các thiết bị điện tử của Công ty TNHH Mektec Manufacturing Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 100 triệu USD; dự án Nhà máy chế biến sữa của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.600 tỷ đồng; dự án Nhà máy tôn mạ màu của Công ty TNHH một thành viên Hòa Phát với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.400 tỷ đồng...

Khu công nghiệp Thăng Long II thu hút nhiều dự án đầu tư công nghệ cao
Khu công nghiệp Thăng Long II thu hút nhiều dự án đầu tư công nghệ cao


Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp, từ năm 2016 đến hết tháng 10 năm nay, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tổ chức hàng chục lớp đào tạo lao động tại một số doanh nghiệp. Qua đào tạo đã giúp lao động nâng cao tay nghề, năng suất lao động, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Sở Công Thương đã tổ chức trên 20 hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, an toàn thực phẩm, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thương mại điện tử....


Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp hàng năm tăng từ 9,5-10%/năm, cả giai đoạn 2016-2020 đạt trên 9,5%; tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9,56%/năm, đến năm 2020 đạt trên 140 nghìn tỷ đồng. Để thực hiện đạt và vượt mục tiêu trên, thời gian tới, ngành Công Thương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp là” Rà soát các cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh liên quan tới phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là những quy định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham mưu bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng lại danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư, có sắp xếp thứ tự ưu tiên gắn với các chính sách hỗ trợ đầu tư đối với từng nhóm. Đặc biệt, chú trọng tìm kiếm, vận động, thu hút các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các KCN, cụm công nghiệp đã được quy hoạch, các dự án lớn, hàm lượng công nghệ cao, đóng góp nhiều cho ngân sách và thân thiện với môi trường. Xây dựng cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm thông tin, thuận lợi trong việc tìm kiếm đối tác để tạo thành chuỗi sản xuất - phân phối hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới quy hoạch phát triển công nghiệp, KCN, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ. 


Đào Ban
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)