Tiêm vắc-xin phòng 2 bệnh đỏ cho đàn lợn

18:38, 05/11/2019

Để phòng ngừa dịch bệnh cho đàn lợn trong vụ thu – đông 2019, Chi cục Thú y đã tiến hành cấp phát vắc-xin phòng 2 bệnh đỏ cho đàn lợn tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó: gần 184 nghìn liều vắc-xin phòng bệnh tụ huyết trùng; gần 184 nghìn liều vắc-xin phòng bệnh dịch tả. Người chăn nuôi có lợn trong diện tiêm phòng được hỗ trợ 100% vắc-xin và công tiêm. Công tác tiêm phòng được tập trung thực hiện từ nay đến trung tuần tháng 11.


Vi Ngoan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)