Hưng Yên: Trên 2,7 nghìn tỷ đồng dư nợ uỷ thác tín dụng chính sách xã hội

18:49, 19/11/2019

Hiện nay, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với 4 tổ chức chính trị - xã hội là: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đến thời điểm hiện tại đạt trên 2,7 nghìn tỷ đồng với 9/10 chương trình tín dụng chính sách, chiếm 99,4% tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động ủy thác cho vay đã góp phần tích cực đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, quản lý nguồn vốn vay hiệu quả, giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách phát triển kinh tế, ổn định đời sống.


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)