Hưng Yên: Trên 86,5 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội

18:35, 05/11/2019

Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh  chương trình cho vay nhà ở xã hội . Việc giải ngân nguồn vốn bảo đảm đầy đủ yêu cầu theo quy định. Theo số liệu tổng hợp từ  Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 10.2019, dư nợ cho vay chương trình nhà ở xã hội đạt trên 86,5 tỷ đồng với 249 khách hàng còn dư nợ.


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)