Yên Mỹ: Chuyển đổi hơn 73 ha đất trồng lúa 

19:01, 11/12/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích trong tái cơ cấu nông nghiệp, thời gian qua huyện Yên Mỹ đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả kinh tế để quy hoạch chuyển đổi. 


Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 73ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Diện tích chuyển đổi tập trung chủ yếu ở các xã: Việt Cường, Minh Châu, Yên Phú, Yên Hòa, Hoàn Long.


Phạm Đăng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)