Các HTX tạo việc làm thường xuyên cho trên 7,2 nghìn người

18:54, 14/01/2020

Ngày 14.1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 401 HTX, tăng 40 HTX so với năm 2018. Năm 2019, doanh thu bình quân của mỗi HTX đạt khoảng 1,2 tỷ đồng. Các HTX hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho trên 7,2 nghìn người. 


Trong năm 2019, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, trong đó, hỗ trợ 10 HTX đưa sản phẩm tham gia hội chợ xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh; tư vấn, hỗ trợ 2 HTX thành lập mới; tổ chức 10 lớp bồi dưỡng cán bộ HTX, thu hút trên 750 học viên tham gia...


Năm 2020, Liên minh HTX tỉnh tập trung tuyên truyền Luật HTX năm 2012; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HTX; triển khai các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các HTX tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi... 


Minh Huế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)