Cấp giấy chứng nhận an toàn sản xuất cho trên 1 nghìn tổ chức, cá nhân

20:27, 09/01/2020

Năm 2019, Sở Công Thương đã tổ chức kiểm tra, thẩm định cấp 21 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 22 giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 979 người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 9 giấy huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm, 12 giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ; 2 thông báo xác nhận bản công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2; thẩm định thiết kế cơ sở 1 công trình mỏ khoáng sản, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 1 công trình công nghiệp. 


Ngoài ra, Sở Công Thương đã tổ chức phổ biến văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất cho 190 cán bộ, công nhân viên của các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật trong hoạt động hóa chất cho các báo cáo viên cấp tỉnh.


Đào Ban
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)